Thực thi giải pháp tiết kiệm năng lượng

Giải pháp tiết kiệm điện giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm từ 5% đến 30% hoá đơn tiền điện với thời gian thu hồi vốn nhanh. Chúng tôi giúp quý vị giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ không cần thiết và lãng phí từ các thiết bị do lắp đặt dư công suất, quá giá trị cài đặt, sử dụng lãng phí và các yếu tố làm giảm hiệu suất máy và thiết bị...

Tiết kiệm năng lượng cho máy nén

Cung cấp và thực thi giải pháp tiết kiệm năng lượng cho máy nén lạnh trong ngành thủy sản:
- Đo đạt và thu thập dữ liệu
- Phân tích và đánh giá tiềm năng tiết kiệm
- Thi công lắp đặt hệ thống..

Hệ thống giám sát điện năng PMS

Phân tích năng lương hao phí Phân tích chất lượng nguồn điện Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng Cân bằng năng lượng...

Đo & phân tích chất lượng nguồn điện

Cung cấp và thực thi giải pháp tiết kiệm năng lượng cho máy nén lạnh trong ngành thủy sản:
- Đo đạt và thu thập dữ liệu
- Phân tích và đánh giá tiềm năng tiết kiệm
- Thi công lắp đặt hệ thống
- Đo đạt và kiểm chứng sau khi lắp đặt

Biến tần đồng bộ dây chuyền sản xuất

Giải pháp đồng bộ hệ thống trong dây chuyền xeo giây, tráng màn nhựa, sản xuất, tôn cuộn, bao bì, dêt nhuộm v.v Kết hợp màn hình, biến tần + control Insite card hoặc PLC kết hợp. Biến tần ứng dụng trong ngành sản xuất xi măng, khai thác mỏ. Biến tần ứng dụng trong dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi v.v..

Ứng dụng biến tần trong hệ thống HVAC

Ngày nay trên 50% trong tổng lượng điện tiêu thụ trong  HVAC như: quạt, bơm, máy nén .. có thể điều chỉnh tốc độ. Chỉ  cần giảm 20% lưu lượng hay tốc độ bơm, quạt chúng ta có thể tiết kiệm đến 50% lượng điện tiêu thụ. Có nhiều ứng dụng điều khiển lưu lượng gió, nước. Chúng ta hay dùng van cơ hay điều chỉnh bằng tay. Khoảng 25% động cơ sử dụng  HVAC ta có thể điều khiển và sử dụng biến tần...