Hệ thống điện trung - hạ thế

- Tư vấn thiết kế thi công hệ thống điện lên đến 35kv

- Thi công lắp đặt phòng điện trung thế, tủ hợp bộ 24kV trong nhà RMU - Trạm ngầm ngoài trời - Trạm Kiosk...

 

RMU

Tủ hợp bộ trung thế RMU được thiết kế và sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ, có độ ổn định cao an toàn khi vận hành và đã được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống phân phối điện mạch vòng cho các trạm phát điện, trạm phân phối điện của các công ty điện lực, khu công nghiệp, khu dân cư và các nhà máy.
RMU: Ring main unit cấp điện áp 12KV, 24KV, 36KV dòng cắt ngắn mạch 20KA/3s, 25KA/1s, 25KV/3s

Trạm biến áp

Trạm Kiosk, Trạm biến áp trong nhà hoặc ngoài trời.

Busway

 Busway

Cung cấp và lắp đặt Busway đến 6300A

Trạm Kiosk

  Trạm Kiosk

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện

 Cung cấp và lắp đặt máy phát điện

Cung cấp và lắp đặt hệ chiếu sáng

 Cung cấp và lắp đặt hệ chiếu sáng