Giá trị cốt lõi

- Định hướng khách hàng là nền tảng của hoạt động tổ chức.
- Kiểm soát chất lượng, an toàn nghiêm ngặt và uy tín là định hướng phát triển tổ chức
- Kết hợp hài hòa giữa lợi ích khách hàng, thành viên, nhân viên và cộng đồng là kim chỉ nam của mọi hành động.
- Xây dựng văn hóa ADE theo phương châm tạo dựng một tập thể đoàn kết, tương trợ, văn minh, không ngừng học hỏi để hoàn thiện, luôn trao đổi thông tin để cùng nhau tiến bộ.
- Đội ngũ nhân viên trung thực, nhiệt quyết và có tinh thần trách nhiệm, luôn thể hiện tính chuyên nghiệp và sáng tạo là cơ sở cho sự thành công và phát triển công ty.
- Tuân thủ và ý thức bảo vệ môi trường, Sức khỏe & An toàn (EHS).