Bảo vệ động cơ

- Bảo vệ động cơ đên 37KW

- Dòng ngắn mạch 15KA-100KA

/