AMIANA RESORT

Phạm vi cung cấp
Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điện bao gồm: MSB, MDB, ATS 1600A, tủ điều khiển bơm, hệ thống quản lý điện PMS cho khu nghỉ dưỡng.
/