CÔNG TY TNHH CBTP VẠN ĐỨC TG

Tư vấn thiết kế, Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường dây điện trung thế 22KV ngầm, trạm biến thế 2500KVA& 2000KVA, tủ MSB 4000A, ATS, tủ bù 1000KVAr, tủ phân phối, hệ thống giám sát điện năng – PMS, thang máng cáp, cáp động lực, 02 máy phát điện 2000kva

/