SCADA

Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống điện điều khiển, tủ MCC, bảng MIMIC, PLC, SCADA cho nhà máy xử lý nước thải.
- Hệ bơm nước
- Hệ bơm hóa chất
- Máy thổi khí
- Đo và điều khiển các bể điều hòa, bể ngưng tụ và keo tụ, bể lắng, lọc, cô đặc.v.v.
- Điều khiển hệ máy khuấy, máy ép bùn .v.v
- Hệ thống khử mùi 

LOGO

Mã Hàng

Mô Tả

6ED1052-1CC08-0BA0

LOGO! 24CE, logic module, Display PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4AI)/4DO, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet integr. web server, data log, userdefined Web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older

6ED1052-1FB08-0BA0

LOGO! 230RCE,logic module, display PS/I/O: 115V/230V/relay, 8 DI/4 DO, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined Web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older

6ED1052-1HB08-0BA0

LOGO! 24RCE, logic module,Display PS/I/O: 24 V AC/24 V DC/relay, 8 DI/4 DO, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined Web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older

6ED1052-1MD08-0BA0

LOGO! 12/24RCE, logic module, disp PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4AI)/4DO, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined Web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older

6ED1052-2CC08-0BA0

LOGO! 24CEO, logic module, without display, PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4AO)/4DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! SOFT Comfort V8

6ED1052-2FB08-0BA0

LOGO! 230RCEO, logic module, PS/I/O: 230V/230V/relay, 8 DI/4 DO, without display, Memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined Web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable

6ED1052-2MD08-0BA0

LOGO! 12/24RCEO, logic module, PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4AI)/4 DO, without display, Memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined Web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable

6ED1055-1CB00-0BA2

LOGO! DM8 24 expansion module, PS/I/O: 24V/24V/trans., 4 DI/4 DO for LOGO! 8

6ED1055-1CB10-0BA2

LOGO! DM16 24 expansion module, PS/I/O: 24 V DC/24 V DC/trans., 8 DI/8 DO, 4 MW for LOGO! 8

6ED1055-1FB00-0BA2

LOGO! DM8 230R expansion module, PS/I/O: 230V/230V/relay, 2 MW, 4 DI/4 DO for LOGO! 8

6ED1055-1FB10-0BA2

LOGO! DM16 230R expansion module, PS/I/O: 230V/230V/relay, 4 MW, 8 DI/8 DO for LOGO! 8

6ED1055-1HB00-0BA2

LOGO! DM8 24R expansion module, PS/I/O: 24V/24V/relay, 2 MW 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN input for LOGO! 8

6ED1055-1MA00-0BA2

LOGO! AM2 expansion module, PS/: 12/24 V DC, 2 AI, 0-10 V or 0/4-20 mA for LOGO! 8

6ED1055-1MB00-0BA2

LOGO! DM8 12/24R expansion module, PS/I/O: 12, 24V/12V/24V/relay, 2 MW, 4 DI/4 DO for LOGO! 8

6ED1055-1MD00-0BA2

LOGO! AM2 RTD expansion module, PS: 12/24 V DC, 2AI-50...+200°/C Pt100/1000 for LOGO! 8

6ED1055-1MM00-0BA2

LOGO! AM2 AQ expansion module, PS: 24 V DC, 2 AO, 0-10 V, 0/4-20 mA for LOGO! 8

6ED1055-1NB10-0BA2

LOGO! DM16 24R expansion module, PS/I/O: 24 V DC/24 V DC/relay, 8 DI/8 DO, 4 MW for LOGO! 8

6ED1055-4MH08-0BA0

LOGO! TD Text Display, 6-line, 3 background colors, 2 Ethernet ports, installation accessories for LOGO! 8

6ED1058-0BA08-0YA1

LOGO! SOFT Comfort V8, single license for 1 installation E-SW, SW and documentation on DVD, 6 languages, executable on Windows XP, 7, 8, 10 (32- and 64-bit), Mac OSx 10.7 Lion to incl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76

 

POWER SUPPLY

Mã hàng

Mô tả

6EP1322-5BA10

SITOP PSU100C 12 V/6.5 A Stabilized power supply input: 120-230 V AC (DC 110-300 V) output: 12 V DC/6,5 A

6EP1331-5BA00

SITOP PSU100C 24 V/0.6 A Stabilized power supply input: 100-230 V AC (DC 110-300 V) output: DC 24 V/0,6 A

6EP1332-1LB00

SITOP PSU100L 24 V/2.5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/2,5 A

6EP1332-1SH71

SIMATIC S7-1200 Power Module PM1207 Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/2,5 A

6EP1332-2BA20

SITOP PSU100S 24 V/2.5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/2,5 A

6EP1332-4BA00

SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Stabilized power supply for SIMATIC S7-1500 input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/3 A

6EP1332-5BA00

SITOP PSU100C 24 V/2.5 A Stabilized power supply input: 120-230 V AC (DC 110-300 V) output: DC 24 V/2,5 A

6EP1332-5BA10

SITOP PSU100C 24 V/4 A Stabilized power supply input: 120-230 V AC (DC 110-300 V) output: 24 V DC/4 A

6EP1333-1LB00

SITOP PSU100L 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A

6EP1333-1LD00

PSU100D 24 V/6,2 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/6.2 A

6EP1333-2BA20

SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A

6EP1333-3BA10

SITOP PSU200M 5 A Stabilized power supply input: 120/230-500 V AC output: 24

6EP1333-3BA10-8AC0

SITOP PSU200M plus 5 A Stabilized power supply input: AC 120-230/230-500 V output: 24 V DC/5 A Option for with protective varnish

6EP1333-4BA00

SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Regulated power supply for SIMATIC S7-1500 input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/8 A

6EP1334-1LB00

SITOP PSU100L 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A

6EP1334-1LD00

PSU100D 24 V/12.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V/12,5 A

6EP1334-2AA01-0AB0

SITOP smart 240 W Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A Option for for wall mounting

6EP1334-2BA20

SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A

6EP1334-3BA10

SITOP PSU200M 10 A Stabilized power supply input: 120/230-500 V AC output: DC 24 V/10 A

6EP1334-3BA10-8AB0

SITOP PSU200M plus 10 A Stabilized power supply input: AC 120-230/230-500 V output: DC 24 V/10 A Option for with

6EP1336-1LB00

SITOP PSU100L 24 V/20 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/20 A

6EP1336-2BA10

SITOP PSU100S 20 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/20 A

6EP1336-3BA10

SITOP PSU8200 20 A Stabilized power supply input: 120-230 V AC 110-220 V DC

6EP1434-2BA20

SITOP PSU300S 24 V/10 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: DC 24 V/10 A

6EP1436-2BA10

SITOP PSU300S 20 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/20 A

6EP1436-3BA00-8AA0

SITOP modular plus 20 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/20 A Option for with protective varnish

6EP1437-2BA20

SITOP PSU300S 40A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/40 A

6EP1536-3AA00

SITOP PSU400M 20 A DC/DC converter input: 600 V DC output: 24 V DC/20 A

6EP1731-2BA00

SITOP power 0.375 A, DC/DC Stabilized power supply input: 48-220V DC output: DC 24 V/0,375 A

6EP1931-2DC21

SITOP Module 24 V USC DC /6 A Uninterrupted Power supply without interface input: 24 V DC/6.85 A output: 24 V

6EP1931-2DC31

SITOP Module 24 V USC DC /6 A Uninterrupted Power supply With serial interface input: 24 V DC/6.85 A output: 24 V

6EP1931-2DC42

SITOP Module 24 V USC DC /6 A Uninterrupted Power supply With USB interface input: 24 V DC/6.85 A output: 24 V

6EP1931-2EC21

SITOP DC-USV Module 24 V/15 A Uninterrupted Power supply without interface input: DC 24 V/16 A output: DC 24

6EP1931-2EC31

SITOP DC-USV Module 24 V/15 A Uninterrupted Power supply With serial interface input: DC 24 V/16 A output: DC 24 V/15 A

6EP1931-2EC42

SITOP DC-USV Module 24 V/15 A Uninterrupted Power supply With USB interface input: DC 24 V/16 A output: DC 24 V/15 A

6EP1931-2FC21

SITOP Module 24 V DC USV/40 A Uninterrupted Power supply without interface input: 24 V DC/43 A output: 24 V

6EP1931-2FC42

SITOP Module 24 V DC USV/40 A Uninterrupted Power supply With USB interface input: 24 V DC/42.6 A output: 24 V

6EP1933-2EC41

SITOP UPS500S Maintenance free Uninterruptible Power supply With USB interface Basic device 2.5 kWs input: 24 V DC output: DC 24 V/15 A Degree of protection IP20

6EP1933-2EC51

SITOP UPS500S Maintenance free Uninterruptible Power supply With USB interface Basic device 5 kWs input: 24 V DC output: DC 24 V/15 A Degree of protection IP20

6EP1961-2BA00

SITOP select Diagnostics module 4-channel input: 24 V DC/40 A output: 24 V DC/4x 10 A Level adjustable 2-10 A

6EP1961-2BA21

SITOP PSE200U 10 A Selectivity module 4- channel input: 24 V DC/40 A output: 24 V DC/4x 10 A Level adjustable 3-10 A with

6EP1961-2BA31

SITOP PSE200U 3 A Selectivity module 4-channel input: DC 24 V/12 A output: 24 V DC/4x 3 A Level adjustable 0.5-3 A mit status message for each output

6EP1961-2BA41

SITOP PSE200U 10 A Selectivity module 4-channel input: 24 V DC/40 A output: 24 V DC/4x 10 A Level adjustable 3-10 A mit status message for each output

6EP1961-3BA21

SITOP PSE202U Redundancy module Input/output: 24 V DC/40 A suitable for decoupling two SITOP power supplies with maximal per 20 A output current

6EP1964-2BA00

SITOP PSE202U 10A Redundancy module Input/output: 24 V DC suitable for decoupling two SITOP power supplies with maximal per 5 A output current

6EP3310-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 5 V / 3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 5 V DC / 3 A

6EP3311-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 5 V / 6.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 5 V DC / 6.3 A

6EP3321-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 12 V / 1.9 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output:

6EP3322-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 12 V / 4.5 A Regulated power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/ 4.5 A

6EP3322-6SB10-0AY0

LOGO!POWER 15 V / 4 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 15 V / 4 A

6EP3331-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 1.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 1.3 A

6EP3332-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 2.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 2.5 A

6EP3333-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 4 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 4 A

6EP3333-8SB00-0AY0

SITOP PSU8200 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A

6EP3334-8SB00-0AY0

SITOP PSU8200 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A

6EP3337-8SB00-0AY0

SITOP PSU8200 24 V/40 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/40 A

6EP3343-0SA00-0AY0

SITOP PSU3600 flexi Stabilized power supply Input: 120-230 V AC Output: 3-52 V DC/10 A, 120 W

6EP3436-8SB00-0AY0

SITOP PSU8200 24 V/20 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/20 A

6EP3437-8SB00-0AY0

SITOP PSU8200 24 V/40 A Regulated power supply Input: 3AC 400-500 V Output: 24 V DC/40 A

6EP3437-8UB00-0AY0

SITOP PSU3800 24V/30-40A Stabilized power supplies Input: 3 400-500 V AC Output: 24 V/30-40 A DC optimized for battery charging

6EP3447-8SB00-0AY0

SITOP PSU8200 48 V/20 A Stabilized power supplies Input: 3 400-500 V AC Output: 48 V/20 A DC

6EP4134-3AB00-0AY0

SITOP UPS1600 10 A Uninterrupted Power supply input: 24 V DC output: DC 24 V/10 A

6EP4136-3AB00-0AY0

SITOP UPS1600 20 A Uninterrupted Power
supply input: 24 V DC output: 24 V DC/20 A

/