Phụ Kiện

Phụ kiện cho ACB sentron 3WL, loại 3 và 4 cực

Cuộn đóng/cắt 208-240VDC/220-250VAC

Motor 220-250VDC/220-240VAC

Khối tiếp điểm phụ 2NO+2NC... 

Phụ kiện cho ACB sentron 3WL, loại 3 và 4 cực

Tên phụ kiên

Mã hiệu

Cuộn đóng/cắt

208-240VDC/220-250VAC

3WL9111-0AD06-0AA0

Motor

220-250VDC/220-240VAC

3WL9111-0AF04-0AA0

Khối tiếp điểm phụ

2NO+2NC

3WL9111-0AG01-0AA0

/