MCB

Kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch hệ thống điện dân dụng và công nghiệp

Loại 5SL6 6kA 6A - 63A, 5LS4 10KA 6A - 63A 

Tiêu chuẩn: EN 60 898-1, IEC 898-1

Điện áp định mức Un: 230/400VAC, ứng dụng cho mạng điện tới 250/440VAC, 60VDC

Đặc tính tác động: đường cong C

Chức năng: Bảo vệ ngắn mạch và quá tải

5SL6: 1P, 2P, 3P, 4P 6kA

 

 

 

 (A)

1P

2P

3P

4P

6

5SL6106-7CC

5SL6206-7CC

5SL6306-7CC

5SL6406-7CC

10

5SL6110-7CC

5SL6210-7CC

5SL6310-7CC

5SL6410-7CC

16

5SL6116-7CC

5SL6216-7CC

5SL6316-7CC

5SL6416-7CC

20

5SL6120-7CC

5SL6220-7CC

5SL6320-7CC

5SL6420-7CC

25

5SL6125-7CC

5SL6225-7CC

5SL6325-7CC

5SL6425-7CC

32

5SL6132-7CC

5SL6232-7CC

5SL6332-7CC

5SL6432-7CC

40

5SL6140-7CC

5SL6240-7CC

5SL6340-7CC

5SL6440-7CC

50

5SL6150-7CC

5SL6250-7CC

5SL6350-7CC

5SL6450-7CC

63

5SL6163-7CC

5SL6263-7CC

5SL6363-7CC

5SL6463-7CC

 

5SL6: 1P, 2P, 3P, 4P 6kA

 

 

 

 (A)

1P

2P

3P

4P

2

5SL6102-7

 

 

 

6

5SL6106-7

5SL6206-7

5SL6306-7

5SL6406-7

10

5SL6110-7

5SL6210-7

5SL6310-7

5SL6410-7

16

5SL6116-7

5SL6216-7

5SL6316-7

5SL6416-7

20

5SL6120-7

5SL6220-7

5SL6320-7

5SL6420-7

25

5SL6125-7

5SL6225-7

5SL6325-7

5SL6425-7

32

5SL6132-7

5SL6232-7

5SL6332-7

5SL6432-7

40

5SL6140-7

5SL6240-7

5SL6340-7

5SL6440-7

50

5SL6150-7

5SL6250-7

5SL6350-7

5SL6450-7

63

5SL6163-7

5SL6263-7

5SL6363-7

5SL6463-7

 

5SL4: 1P, 2P, 3P, 4P 10kA

 

 

 

 (A)

1P

2P

3P

4P

6

5SL4106-7CC

5SL4206-7CC

5SL4306-7CC

5SL4406-7CC

10

5SL4110-7CC

5SL4210-7CC

5SL4310-7CC

5SL4410-7CC

16

5SL4116-7CC

5SL4216-7CC

5SL4316-7CC

5SL4416-7CC

20

5SL4120-7CC

5SL4220-7CC

5SL4320-7CC

5SL4420-7CC

25

5SL4125-7CC

5SL4225-7CC

5SL4325-7CC

5SL4425-7CC

32

5SL4132-7CC

5SL4232-7CC

5SL4332-7CC

5SL4432-7CC

40

5SL4140-7CC

5SL4240-7CC

5SL4340-7CC

5SL4440-7CC

50

5SL4150-7CC

5SL4250-7CC

5SL4350-7CC

5SL4450-7CC

63

5SL4163-7CC

5SL4263-7CC

5SL4363-7CC

5SL4463-7CC

 

5SY7: 1P, 2P, 3P, 4P 15kA

 

 

 

(A)

1P

2P

3P

4P

6

5SY7106-7CC

5SY7206-7CC

5SY7306-7CC

5SY7406-7CC

10

5SY7110-7CC

5SY7210-7CC

5SY7310-7CC

5SY7410-7CC

16

5SY7116-7CC

5SY7216-7CC

5SY7316-7CC

5SY7416-7CC

20

5SY7120-7CC

5SY7220-7CC

5SY7320-7CC

5SY7420-7CC

25

5SY7125-7CC

5SY7225-7CC

5SY7325-7CC

5SY7425-7CC

32

5SY7132-7CC

5SY7232-7CC

5SY7332-7CC

5SY7432-7CC

40

5SY7140-7CC

5SY7240-7CC

5SY7340-7CC

5SY7440-7CC

50

5SY7150-7CC

5SY7250-7CC

5SY7350-7CC

5SY7450-7CC

63

5SY7163-7CC

5SY7263-7CC

5SY7363-7CC

5SY7463-7CC

 

/