KHO LẠNH MINH PHÚ - GEMADEPT

Cung cấp hệ thống điện cáp điện, hệ thống tủ MSB, MDB cáp và thang máng cáp. Hệ thống điều khiển giám sát SCADA

/