QUẢN LÝ DỰ ÁN

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Triễn lãm quốc tế ngành điện - Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi & Chế biến thịt

Triễn lãm quốc tế ngành điện - Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi & Chế biến thịt

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN LẮP TỦ ĐIỆN

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN LẮP TỦ ĐIỆN

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

SCADA là gì ? Khi nào cần 1 hệ thống SCADA ?

Hệ thống SCADA là gì ? SCADA (viết tắt tiếng Anh: Supervisory Control And Data Acquisition) hiểu theo nghĩa truyền thống là một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Nhằm hỗ trợ con người trong quá trình giám sát và điều khiển từ xa. Theo định nghĩa trên thì SCADA là một hệ thống các yếu tố phần mềm và phần cứng cho phép các tổ chức công nghiệp:

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC, SCADA

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH HỆ PLC, SCADA
   1    2    

Tin tức Sự kiện