028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Tụ bù cos phi, loại 12,5Kvar, 25Kvar, 50Kvar 50Kvar với độ bền cao

Tủ bù công suất phản kháng từ 100Kvar lên đến 600Kvar


 

 


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận