028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO MÁY NÉN

 

Cung cấp và thực thi giải pháp tiết kiệm năng lượng cho máy nén lạnh trong ngành thủy sản:

- Đo đạt và thu thập dữ liệu

- Phân tích và đánh giá tiềm năng tiết kiệm

- Thi công lắp đặt hệ thống

- Đo đạt và kiểm chứng sau khi lắp đặt

Cung cấp và lắp đặt biến tần tiết kiệm điện chon máy nén trong ngành bia, nước giải khác, thực phẩm .v.v...

Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận