028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
PLC

 

Bộ điều khiển lập trình Zelio:
Số ngõ vào / ra 10-12-20-26I / O có thể mở rộng
lên đến 40I / O, tích hợp thời gian thực, mạng
truyền thông mobus chuẩn, nguồn cấp 24vdc
hoặc 220vac
 
PLC M221-M241-M251
Số ngõ vào/ ra chuẩn 10-16-24-40 I / O, mở
rộng đến 512 I / O, ngỏ vào/ ra tương tự, truyền
thông Modbus hoặc Ethernet, nguồn cấp 24vdc
hoặc 220vac,
 
 PLC M340/ Premium:
Số ngõ lên đến 2048 I / O, mạng truyền thông
Ethernet, Modbus.v.v. Nguồn cấp 24vdc hoặc
220vac
 
 PLC Quantum:
Số ngỏ vào / ra mở rộng lớn hơn 5000 I / O,
truyền thông Modbus, fieldbus, Ethernet và các
chuẩn truyền thông khác với card giao tiếp,
nguồn cấp 24vdc hoặc 220vac.
PLC Quantum là họ PLC có khả năng quản lý, điều khiển giám sát hệ thống lớn với độ tin cậy cao. Hệ Quantum hot stand-by giúp hệ thống hoạt động liên tục, hạn chế rủi ro do PLC hỏng hay đường truyền tín hiệu bị gián đoạn.
 

 


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận