028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
MCCB 3p/4P đến 1600A Dòng ngắn mạch 25KA -70KA

MCCB 3p/4P đến 1600A

Dòng ngắn mạch 25KA -70KA

 

 


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận