028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
MCB 1P- 3P+N 1-63A Dòng ngắn mạch 6KA -10KA

MCB 1P- 3P+N 1-63A

Dòng ngắn mạch 6KA -10KA

 

 


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận