028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Khởi động từ 9A-32A Điện áp điều khiển 24VDC / 220vac

Khởi động từ 9A-32A

Điện áp điều khiển 24VDC / 220vac

 


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận