028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Khởi động mềm ATS22

 

Khởi động mềm ATS22 dùng cho các ứng dụng bơm, quạt và máy nén với động cơ 3P 380VAC từ 4kw-315KW tích hợp by pass bên trong, giảm kích thước lắp đặt, tiết kiệm chi phí làm tủ.

 Bảo vệ động cơ:

 - Giảm sốc cho động cơ khi khởi động.

 - Giảm sốc trên đường ống cho bơm nhờ tính năng khởi đồng mềm và dừng mềm.

 - Tăng tuổi thọ động cơ.

 - Tăng tính năng bảo vệ an toàn.


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận