028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Tài liệu huấn luyện

Tài liệu huấn luyện

 

 

 

  Còn các tài liệu training về kỹ thuật điện - tự động hoá, quí vị có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Chứng nhận