028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
HMI

 

Màn hình cảm ứng HMI
Màn hình cảm ứng 3.5 inch đến 19 inch, 65000 màu, cổng truyền thông RS485 / 232, RJ45 hay Ethernet dễ
dàng kết nối và lập trình.
Màn hình HMI tích hợp Windows XP đến 15 inch, CPU 1Ghz, RAM 1GB, thẻ nhớ đến 15GB, 2 cổng Ethernet,
4 USB, 2 RS232.
Máy tính công nghiệp iPC đến 15 inch, CPU 1.6Ghz, RAM 2GB, HDD 80GB cổng Ethernet, 4 USB, 4 RS232
 

 


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận