028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Hệ Thống Giám Sát Điện Năng - PMS

 

 


Hệ Thống Giám Sát Điện Năng - PMS

Phân tích năng lượng hao phí
Phân tích chất lượng nguồn điện
Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Cân bằng năng lượng

  • Hệ thống PMS-giúp ta hiểu rõ biểu đồ phụ tải, theo dõi trực tuyến tiêu thụ điện, hỗ trợ đội ngũ vận hành và lắp đặt tìm cách giảm chi phí - TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
  • Xác định rõ chi phí điện cho từng ca, bộ phận, phân xưởng, sản phẩm..
  • Xác định tính hợp lý của các giải pháp cải tiến, mạnh dạn đầu tư
  • Chuẩn đoán và giảm thời gian dừng máy sự cố một cách tích cực, theo dõi liên tục hoạt động hệ thống
  • Xác định chính xác lọai sự cố chất lượng điện năng, thời gian, vị trí của sự cố
  • Gửi các cảnh báo để đề phòng trước khi sự cố sảy ra
  • Phân tích nguyên nhân, hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố nhanh và xử lý triệt để
  • Xác định nguyên nhân sự cố là do thiết bị hay do nguồn điện

 

Bảng giá tham khảo


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận
TIN TỨC
Thông Báo Chuyển Văn Phòng

Công Ty Tự Động An Dương xin trân trọng thông báo kể từ ngày 21/9/2017 Công Ty chính thức làm việc tại văn phòng mới: