028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Hệ Thống Giám Sát Điện Năng - PMS

 

 


Hệ Thống Giám Sát Điện Năng - PMS

Phân tích năng lượng hao phí
Phân tích chất lượng nguồn điện
Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Cân bằng năng lượng

  • Hệ thống PMS-giúp ta hiểu rõ biểu đồ phụ tải, theo dõi trực tuyến tiêu thụ điện, hỗ trợ đội ngũ vận hành và lắp đặt tìm cách giảm chi phí - TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
  • Xác định rõ chi phí điện cho từng ca, bộ phận, phân xưởng, sản phẩm..
  • Xác định tính hợp lý của các giải pháp cải tiến, mạnh dạn đầu tư
  • Chuẩn đoán và giảm thời gian dừng máy sự cố một cách tích cực, theo dõi liên tục hoạt động hệ thống
  • Xác định chính xác lọai sự cố chất lượng điện năng, thời gian, vị trí của sự cố
  • Gửi các cảnh báo để đề phòng trước khi sự cố sảy ra
  • Phân tích nguyên nhân, hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố nhanh và xử lý triệt để
  • Xác định nguyên nhân sự cố là do thiết bị hay do nguồn điện

 

Bảng giá tham khảo


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận