028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Tầm nhìn

 Chúng tôi phấn đấu để trở thành nhà cung cấp dịch vụ cạnh tranh nhất và được tìm kiếm nhiều nhất cho các giải pháp điện công nghiệp, tự động hóa và tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi hiện đang là đối tác tăng trưởng trong các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật tư vấn, cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, tự động hóa và tiết kiệm năng lượng trong thị trường năng động

Chứng nhận