028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Giá trị cốt lõi

- Định hướng khách hàng là nền tảng của hoạt động tổ chức.
- Kiểm soát chất lượng, an toàn nghiêm ngặc và uy tín là định hướng phát triển tổ chức
- Kết hợp hài hòa giữa lợi ích khách hàng, thành viên, nhân viên và cộng đồng là kim chỉ nam của mọi hành động.
- Xây dựng văn hóa ADE theo phương châm tạo dựng một tập thể đoàn kết, tương trợ, văn minh, không ngừng học hỏi để hoàn thiện, luôn trao đổi thông tin để cùng nhau tiến bộ.
- Đội ngũ nhân viên trung thực, nhiệt quyết và có tinh thần trách nhiệm, luôn thể hiện tính chuyên nghiệp và sáng tạo là cơ sở cho sự thành công và phát triển công ty.
- Tuân thủ và ý thức bảo vệ môi trường, Sức khỏe & An toàn (EHS)

Chứng nhận