028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Bộ điều khiển tụ bù

Bộ điều khiển tụ bù Varlogic dùng để đo công suất phản kháng và điều khiển tụ bù để đạt được hệ số công suất mong muốn. Các dãy thiết bị bao gồm:

            NR6 điều khiển lên đến 6 cấp.

            NR12 điều khiển lên đến 12 cấp.

            NRC12 điều khiển lên đến 12 cấp, có thêm các chức năng và cổng truyền thông Modbus RS485 lắp thêm.

*                               Dễ đọc các thông số hiển thị

 


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận