028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
BIẾN TẦN ĐỒNG BỘ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Giải pháp đồng bộ hệ thống trong dây chuyền xeo giấy, tráng màn nhựa, sản xuất tôn cuộn, bao bì, dệt nhuộm. v.v. Kết hợp màn hình, biến tần + control insite card hoặc PLC kết hợp.

Biến tần ứng dụng trong ngành sản suất xi măng, khai thác mỏ

Biến tần ứng dụng trong dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi.v.v.

 
   

 

 

 


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận