028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Biến tần ATV32

 Dòng biến tần ATV32

 Điện áp 200 V ... 240 V một pha, 0.18 kW đến 2,2 kW (ATV32H ... M2)

 380 V ... 500 V ba pha, 0.37 kW đến 15 kW (ATV 32H ... N4)

 Có nhiều thay đổi về chiều ngang biến tần, với công suất nhỏ chiều ngang 45 mm

Công cụ phổ biến cho một số sản phẩm khác của Schneider Electric, phù hợp với từng ứng dụng và người sử dụng


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận