028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Bảo vệ động cơ đền 37KW Dòng ngắn mạch 15KA-100KA

Bảo vệ động đền 37KW

Dòng ngắn mạch 15KA-100KA

 


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận