028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
ACB 3P/ 4P đến 6300A Dòng ngắn mạch 50KA-100KA

ACB 3P/ 4P đến 6300A

Dòng ngắn mạch 50KA-100KA

 


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận